ธีรชน

เมื่อภัยอยู่ไกลตัว
มีความกลัวรีบป้องกัน
แต่กล้าเข้าประจัญ
เมื่อภัยนั้นมาถึงตน
นิสัยดังกล่าวนี้
นักปราชญ์ชี้ ธีรชน
เป็นธรรมที่ช่วยตน
ให้รอดพ้นจากภัยพาล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ ธ.ค.๒๕๖๒