ช้างสารและเสือสิงห์

ช้างสารและเสือสิงห์
เคยใหญ่ยิ่งอยู่แถวนี้
ถึงคราวเขาก็หนี
ไปหลบลี้ในพงไพร
ทุกสิ่งในโลกนี้
ล้วนต้องมีการแก้ไข
ปรับปรุงตัวเองได้
จึงจะไม่สูญสิ้นพันธุ์
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ ธ.ค.๒๕๖๒