อยากได้ของใหม่มา

อยากได้ของใหม่มา
เบื่อระอาของที่มี
อาการดังกล่าวนี้
คือตัณหาพาทุกข์ใจ
ทะเลลึกสุดหยั่ง
วันเต็มฝั่งพอมีได้
ตัณหาในหทัย
วันไหน ๆ ไม่เคยเต็ม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ ธ.ค.๒๕๖๒