ในพงไพร

ท่านว่าในพงไพร
มีแมกไม้และสัตว์ป่า
หลากหลายสุดคณา
ทั้งแสนดีและมีภัย
สังคมของมนุษย์
ก็ประดุจดังป่าไม้
ผู้ที่จะเข้าไป
หากประมาทอาจม้วยมรณ์
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ ธ.ค.๒๕๖๒