งูเห่าแม้ฝึกหัด

งูเห่าแม้ฝึกหัด
จนเป็นสัตว์รู้ภาษา
แต่ว่าจิตวิญญาณ์
ของสัตว์ป่ามิหมดไป
ดังนั้น การเกี่ยวข้อง
จึงจำต้องระวังภัย
อย่าเชื่อจนหมดใจ
ว่าจะไม่ทำร้ายเรา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ ธ.ค.๒๕๖๒