ช้างสารแม้ฝึกหัด

ช้างสารแม้ฝึกหัด
จนเป็นสัตว์ที่แสนรู้
แต่เหล่าชาววิญญู
ท่านสอนว่าอย่าไว้ใจ
นิสัยดิรัจฉาน
ยากแก่การจะแก้ไข
ให้รู้จักข่มใจ
และรู้ซึ้งเข้าถึงธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ ธ.ค.๒๕๖๒