ข้าเก่าแม้ใกล้ชิด

ข้าเก่าแม้ใกล้ชิด
จนสนิทรู้จิตใจ
โบราณท่านเตือนไว้
อาจนำภัยยิ่งใหญ่มา
ท่านว่าผลประโยชน์
ตัวนำโทษความชั่วช้า
เข้าสิงสู่วิญญาณ์
ให้คิดฆ่าความภักดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ ธ.ค.๒๕๖๒