เมียรัก แม้ผัวรัก

เมียรัก แม้ผัวรัก
พึงตระหนักให้จงดี
ภาระและหน้าที่
อันต้องมีอยู่ต่อกัน
ฝ่ายใดเกิดความคิด
วิปริตและแปรผัน
หากถึงซึ่งวันนั้น
อาจกลายพันธุ์เป็นศัตรู
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ ธ.ค.๒๕๖๒