ขุนเขาพระสุเมรุยังวิโยคแตกสะบั้น

แม้ขุนเขา พระสุเมรุ เป็นแกนโลก
ยังวิโยค ยับแยก แตกสะบั้น
ด้วยอำนาจ แห่งไฟ บรรลัยกัลป์
มาประจัญ ลุกลาม เข้าทำลาย
สรรพสัตว์ อุบัติ จากธาตุสี่
จึงย่อมมี พังภินท์ สิ้นสลาย
ไยโลโภ โทสัน กันมากมาย
ไม่คิดถึง ความตาย ไว้บ้างเลย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ ธ.ค.๒๕๖๒