จำเยี่ยงของกา

ท่านว่า นิสัยกา
ใช่ชั่วช้าเสียทั้งสิ้น
ขยันออกหากิน
แต่เช้าตรู่อยู่ทุกวัน
ให้จำเยี่ยงของกา
แต่จงอย่าทำตามมัน
ซึ่งทำได้ทั้งนั้น
เพื่อปากท้องเพื่อของกิน
คนไหนทำเหมือนกา
ชาวประชาเขาดูหมิ่น
ศักดิ์ศรีย่อมหมดสิ้น
ถูกก่นด่ากว่ากาดำ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ ม.ค.๒๕๖๓