ทุกอย่างที่เกินไป

ทุกอย่างที่เกินไป
จะเกินในทางหย่อนยาน
หรือตึงจนเกินการณ์
ล้วนแต่นำความทุกข์มา
เดินตามทางสายกลาง
โดยนำทางด้วยปัญญา
มีใจอหิงสา
ปวงปัญหาจึงดับไป
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ ม.ค.๒๕๖๓