ทำวัดให้ร่มเย็น

ทำวัดให้ร่มเย็น
ใครพบเห็นสะอาดตา
พระ-เณรงามสง่า
น่าสัทธาน่ากราบไหว้
ถือธรรมพระสัมพุทธ
สำคัญสุดเหนือสิ่งใด
สั่งสอนชาวบ้านไป
ใครทำได้วัดเจริญ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ ม.ค.๒๕๖๓