ความแตกสามัคคี

ความแตกสามัคคี
ที่เกิดมีแก่ศัตรู
กลศึกนี้ใช้อยู่
มาทุกยุคทุกสงคราม
คำพูดที่ส่อเสียด
ให้รังเกียจและเหยียดหยาม
สินบนที่งดงาม
อาวุธฆ่าสามัคคี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ ม.ค.๒๕๖๓