เกิดเป็นเทวดา

เกิดเป็นเทวดา
มักถูกด่าและถูกบ่น
จากพวกปุถุชน
ผู้อับจนซึ่งปัญญา
ฝนตกก็ถูกแช่ง
ยามฝนแล้งก็ถูกด่า
แต่ท่านไม่โกรธา
เพราะเข้าใจนิสัยคน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ ม.ค.๒๕๖๓