วันครู

ถึงวันครู คิดถึงครู ผู้สั่งสอน
ศิษย์ได้พร ล้ำเลิศ ประเสริฐศรี
คือได้ทั้ง ความรู้ และความดี
ซึ่งคุณครู จู้จี้ สั่งสอนมา
พ้นขวากหนาม บ่อเหว อันเลวร้าย
ถึงจุดหมาย ที่วาด ปรารถนา
โอ้บุญคุณ ของครู น่าบูชา
ศิษย์ขอกราบ วันทา ชั่วฟ้าดิน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ ม.ค.๒๕๖๓