วิริยะ คือความเพียร

วิริยะ คือความเพียร
ธรรมปรับเปลี่ยนจิตวิญญาณ์
จากที่เคยอ่อนล้า
ให้หาญกล้าทำความดี
ผู้มีวิริยะ
ย่อมไม่ผละไม่หลบหนี
การงานและหน้าที่
แม้ชีวีพร้อมเดิมพัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ ม.ค.๒๕๖๓