จิตตะ คือความคิด

จิตตะ คือความคิด
อันผูกติดอยู่กับงาน
ไม่มีความฟุ้งซ่าน
หรือท้อแท้แต่อย่างใด
สุข ทุกข์แม้มีมา
ก็ไม่พาให้ท้อใจ
ไม่ทำให้หลงไหล
ถึงกับให้ลืมการงาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ ม.ค.๒๕๖๓