วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๙ น. งานไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น

ไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น 2562
ไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น 2562

ขอเชิญศิษยานุศิษย์พระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น) ทุกท่าน

เข้าร่วมพิธี ไหว้ครูบูรพาจารย์หลวงพ่อเปิ่น ณ วัดบางพระ

ในวันเสาร์ ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๓๙ น.

ประวัติไหว้ครูวัดบางพระ

คำพูดไม่ตรงกับใจ

คำพูดไม่ตรงกับใจ
คำพูดไม่ตรงกับใจ

คำพูดกับจิตใจ
ทั้งสองไม่ได้ตรงกัน
ท่านว่าคนอย่างนั้น
คือคนที่มีมายา
มายา มลทินใจ
ทำคนให้ด้อยคุณค่า
จากเคยน่าบูชา
เป็นไม่น่าไว้วางใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ ก.พ.๒๕๖๒

ร่างกายกับความดี

ร่างกายกับความดี

ร่างกายกับความดี
ทั้งสองนี้ต่างกันไกล
ร่างกายแตกดับได้
แต่ความดีนี้ถาวร
ดังนั้น เหล่าบัณฑิต
จึงไม่คิดไม่เดือดร้อน
แม้ตนต้องมัวยมรณ์
เพื่อกระทำซึ่งกรรมดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ ก.พ.๒๕๖๒

พุทธบริษัทต้องมาวัดไม่ยกเว้น

เป็นพุทธบริษัท
ต้องมาวัดไม่ยกเว้น
บางคนมาตอนเป็น
บางคนมาเวลาตาย
มาวัดเวลาเป็น
ได้บำเพ็ญบุญมากมาย
มาวัดเวลาตาย
เพื่อญาติมิตรอุทิศบุญ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๑ ม.ค.๒๕๖๒

หนามยอกใช้หนามบ่ง

หนามยอกใช้หนามบ่ง

หนามยอกใช้หนามบ่ง
บ่งให้ตรงที่หนามตำ
หนึ่งในหลายถ้อยคำ
ที่ชี้ทางล้างแค้นกัน
ล้างแค้นด้วยชั่วร้าย
นั้นอย่าหมายความสุขสันติ์
กรรมเวรจักผูกพัน
แก้แค้นกันตลอดไป
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ ม.ค.๒๕๖๒

สัจธรรม

สัจธรรม

ของขลังของศักดิ์สิทธิ์
อาจมีฤทธิ์บางเวลา
สัจธรรมให้คุณค่า
ไม่เลือกว่าเวลาใด
รู้จริงและทำจริง
ทุกๆสิ่งที่หวังไว้
จึงได้สมดังใจ
อย่ารอใครประทานพร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ ม.ค.๒๕๖๒

สรรพสิ่งและมนุษย์ในที่สุดวิบัติไป

สรรพสิ่งและมนุษย์ ในที่สุดวิบัติไป

สรรพสิ่งและมนุษย์
ในที่สุดวิบัติไป
ทิ้งซากถมดินไว้
ไม่มีใครจะหนีพ้น
นักปราชญ์จึงสอนไว้
ให้ใช้ทรัพย์และชีพตน
ช่วยเหลือประชาชน
ดีกว่าให้ตายไปเอง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จน.นฐ. ๒๘ ม.ค.๒๕๖๒