น้ำใจและไมตรี

สังคมรวมกันได้
ต้องอาศัยเครื่องประสาน
เหนียวแน่นตลอดกาล
คือน้ำใจและไมตรี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ มี.ค. ๒๖๖๒

สร้างง่ายรักษาไว้แสนยาก

ทุกอย่างมักสร้างง่าย
รักษาไว้นั้นแสนยาก
เพราะใจคนส่วนมาก
ชอบเบื่อหน่ายไม่อดทน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ มี.ค. ๒๖๖๒

ทุกสิ่งอย่าหวังว่าจะยั่งยืน

ทุกสิ่งที่เกิดมา
อย่าหวังว่าจะยั่งยืน
สุดท้ายล้วนต้องคืน
สู่ดิน น้ำ ลม และไฟ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ มี.ค. ๒๖๖๒

เดินตามเส้นทางสัจธรรม

เดินไป ตามเส้นทาง
ที่ถูกสร้างด้วยสัจธรรม
นั้นจึงเป็นเหตุนำ
สู่จุดหมายได้แท้จริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ มี.ค.๒๕๖๒

เดินตามเส้นทางธรรม

เดินไป ตามเส้นทาง
ที่ถูกสร้างด้วยสัจธรรม
นั้นจึงเป็นเหตุนำ
สู่จุดหมายได้แท้จริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ มี.ค.๒๕๖๒

มือที่ไม่ยอมปล่อยวาง

ในมือถือของไว้
โดยที่ไม่ยอมปล่อยวาง
ในเมื่อมือไม่ว่าง
ไหนจะได้ของใหม่มา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ มี.ค.๒๕๖๒

ขาดผู้นำที่ดีมักเกิดภัยนานา

ท่านว่าฝนขาดหาย
แม้หลายปี
ประชาชนยังมี
ชีวิตได้
ขาดผู้นำที่ดีมิเท่าไร
มักเกิดภัยนานาจลาจล
ทั้งผู้คิดเป็นโจร
เที่ยวปล้นฆ่า
ทั้งผีบุญผีป่าพาสับสน
ทั้งผู้มีอภิสิทธิ์อิทธิพล
ประชาชนตาดำๆต้องช้ำใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จน.นฐ. ๖ มี.ค.๒๕๖๒

คนเป็นอารยะ

คนเป็นอารยะ
นั้นต้องละทุจริต
ทั้งกายวาจาจิต
ทำพูดคิดแต่ความดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ มี.ค.๒๕๖๒

อำนาจแพ้กรรม

อำนาจอาจช่วยคน
ให้รอดพ้นจากกฎหมาย
ผลกรรมความชั่วร้าย
ไม่มีใครช่วยได้เลย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จน.นฐ. ๔ มี.ค.๒๕๖๒

ได้สิ่งใดโดยที่ไร้คุณธรรม

การได้สิ่งใดๆ
โดยที่ไร้คุณธรรม
ท่านว่ามักจะนำ
ความเลวร้ายเมื่อปลายมือ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จน.นฐ. ๓ มี.ค.๒๕๖๒