ทุกสิ่งอย่าหวังว่าจะยั่งยืน

ทุกสิ่งที่เกิดมา
อย่าหวังว่าจะยั่งยืน
สุดท้ายล้วนต้องคืน
สู่ดิน น้ำ ลม และไฟ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ มี.ค. ๒๖๖๒

ขาดผู้นำที่ดีมักเกิดภัยนานา

ท่านว่าฝนขาดหาย
แม้หลายปี
ประชาชนยังมี
ชีวิตได้
ขาดผู้นำที่ดีมิเท่าไร
มักเกิดภัยนานาจลาจล
ทั้งผู้คิดเป็นโจร
เที่ยวปล้นฆ่า
ทั้งผีบุญผีป่าพาสับสน
ทั้งผู้มีอภิสิทธิ์อิทธิพล
ประชาชนตาดำๆต้องช้ำใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จน.นฐ. ๖ มี.ค.๒๕๖๒