บทความ

การอยู่กับหมู่คน

การอยู่กับหมู่คน
จะให้พ้นทุกข์และภัย
ต้องเลือกที่นิสัย
อันเป็นไปทางเดียวกัน
ถ้าไปคนละทาง
ยากจะสร้างความสัมพันธ์
มิตรภาพที่คิดฝัน
ไม่มีวันจะเป็นจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๕

ความซื่อกินไม่หมด

ความซื่อกินไม่หมด
ชอบทำทุจริต
และไม่คิดทำความดี
บุคคลทั้งสองนี้
ชื่อว่ามีอกุศล
เรียกว่าความประมาท
เหตุพินาศและอับจน
แม้ยังอยู่เป็นคน
ท่านว่าคล้ายกับตายแล้ว
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๕

ความซื่อกินไม่หมด

ความซื่อกินไม่หมด
ส่วนความคดกินไม่พอ
คำสอนเชิงคำขอ
ที่โบราณกล่าวขานไว้
การงานผิดศีลธรรม
แม้จะนำสู่เส้นชัย
แต่มักจะนำภัย
เอามาให้เมื่อปลายมือ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๕

เดินทางถึงที่หมาย

เดินทางถึงที่หมาย
ความเลวร้ายก็ผ่านพ้น
กิเลสเผาใจตน
ให้ร้อนรนก็ดับไป
บุคคลผู้เช่นนี้
ใจย่อมมีความผ่องใส
ไม่กลัวต่อสิ่งใด
ชื่อว่าไร้ความกังวล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๕

พระว่ามัจจุราช

พระว่ามัจจุราช
ผู้ตัดขาดเส้นชีวิต
ของสัตว์ทุกชนิด
ที่กำเนิดก่อเกิดมา
มักจะเข้าทำลาย
คนให้ตายก่อนเวลา
ส่วนมากผู้มุ่งหน้า
คิดแต่หาความสำราญ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕

กาย วาจาและใจ

กาย วาจาและใจ
ผู้คุมได้ทั้งสามอย่าง
ชื่อว่าย่อมปิดทาง
แห่งอบายมิให้มี
การทำทุจริต
ด้วยกายจิตและวจี
พระว่าทั้งสามนี้
คือประตูสู่อบาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๕

ความเกิดและความดับ

ความเกิดและความดับ
ที่มีกับสรรพสิ่ง
เพียรดูให้รู้จริง
ย่อมเป็นทางสร้างปัญญา
ผู้รู้อย่างแจ้งชัด
สามารถตัดปวงตัณหา
เพราะเขารู้ดีว่า
คนเกิดมาแล้วต้องตาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๕

ละชั่วเพราะกลัวบาป

ละชั่วเพราะกลัวบาป
น่าก้มกราบกว่าผู้ใด
เพราะนั่นเป็นจิตใจ
ของมวลเหล่าชาวสวรรค์
ส่วนมากคนอดใจ
ไม่กล้าทำความชั่วนั้น
เพราะเขากลัวโทษทัณฑ์
ทางอาญามาถึงตัว
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕

เมื่อคิดจะทำดี

เมื่อคิดจะทำดี
ทำทันทีอย่ารอช้า
ไม่ต้องเลือกเวลา
ไม่ต้องหาเรื่องฤกษ์ยาม
พระว่าทำดีช้า
มารมักมาคอยห้ามปราม
ประโยชน์ก็มักข้าม
จนเราตามไปไม่ทัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๕

ปลดทุกข์

ทุกข์มีเพราะยึด ทุกข์ยึดเพราะอยาก
ทุกข์มากเพราะพลอย ทุกข์น้อยเพราะหยุด
ทุกข์หลุดเพราะปล่อย
พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี