บทความ

เป็นเต่าหรือกระต่าย

เป้าหมายที่ตั้งไว้

เป็นเต่าหรือกระต่าย
ถ้าเป้าหมายที่ตั้งไว้
มุ่งมั่นเดินหน้าไป
ถึงหลักชัยได้เหมือนกัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ ก.พ.๒๕๖๒

ความจริงที่ปิดบัง

ความจริงที่ปิดบัง

มนุษย์มีตา หู
ฟังและดูรู้ทุกสิ่ง
รู้แม้แต่ความจริง
ที่คนเขาเฝ้าปิดบัง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ ก.พ.๒๕๖๒

คนดีคนฉลาด

คนดีคนฉลาด

คนดีแต่ว่าไม่สามารถ
คนฉลาด ทุจริตเป็นนิสัย
สองคนนี้โบราณ
ท่านสอนไว้
ไม่สมควรเลือกไป
ให้ทำงาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ ก.พ.๒๕๖๒

สร้างสังคมให้เกิดสุข

นับถือแต่คนดี
คือวิธีสร้างสังคม
ให้เกิดความสุขสม
และอุดมด้วยคนดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ ก.พ.๒๕๖๒

ทำตามกติกา

ทำตามกติกา

เมื่อความดีถูกผูกขาด
ความวิวาทจำต้องมี
เพราะต่างถือว่าตนดี
จึงไม่มีใครยอมใคร
มวลมนุษย์นานาจิต
ยากให้คิดเหมือนกันได้
กติกาว่าอย่างไร
ทำตามไป นั้นดีจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ ก.พ.๒๕๖๒

สุดท้ายไปตามกาล

สุดท้ายไปตามกาล

สัตว์โลกพระสอนว่า
จะอยู่ฟ้าหรืออยู่ดิน
ถึงคราวจำต้องสิ้น
ไม่อาจอยู่คู่กัปกัลป์
ชีวิตพอเกิดมา
ก็มุ่งหน้าแปรเปลี่ยนผัน
สุดท้ายทุกสิ่งอัน
แตกสลายไปตามกาล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ ก.พ.๒๕๖๒

นิสัยธีรชน

นิสัยธีรชน

หนักแน่นในยามทุกข์
ในยามสุขไม่หลงไหล
กล้าหาญยามมีภัย
คือนิสัยธีรชน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ ก.พ.๒๕๖๒

มนุษย์สูงหรือต่ำ

มนุษย์สูงหรือต่ำ

มนุษย์สูงหรือต่ำ
อยู่ที่ทำชั่วหรือดี
สิ่งอื่นนอกจากนี้
ปราชญ์สอนไว้ว่าไม่จริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ ก.พ.๒๕๖๒

กาฝาก

กาฝาก

กาฝากคือต้นไม้
ที่อาศัยต้นไม้อื่น
ตนเองยิ่งยั่งยืน
ต้นไม้อื่นยิ่งเฉาตาย
บางคนเหมือนกาฝาก
เป็นผู้มากด้วยอบาย
ครอบครัวล่มสลาย
เพราะพวกเขาเฝ้าเกาะกิน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ ก.พ.๒๕๖๒

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๙ น. งานไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น

ไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น 2562

ขอเชิญศิษยานุศิษย์พระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น) ทุกท่าน

เข้าร่วมพิธี ไหว้ครูบูรพาจารย์หลวงพ่อเปิ่น ณ วัดบางพระ

ในวันเสาร์ ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๓๙ น.

ประวัติไหว้ครูวัดบางพระ