คนดีคนฉลาด

คนดีคนฉลาด
คนดีคนฉลาด

คนดีแต่ว่าไม่สามารถ
คนฉลาด ทุจริตเป็นนิสัย
สองคนนี้โบราณ
ท่านสอนไว้
ไม่สมควรเลือกไป
ให้ทำงาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ ก.พ.๒๕๖๒

ทำตามกติกา

ทำตามกติกา
ทำตามกติกา

เมื่อความดีถูกผูกขาด
ความวิวาทจำต้องมี
เพราะต่างถือว่าตนดี
จึงไม่มีใครยอมใคร
มวลมนุษย์นานาจิต
ยากให้คิดเหมือนกันได้
กติกาว่าอย่างไร
ทำตามไป นั้นดีจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ ก.พ.๒๕๖๒

สุดท้ายไปตามกาล

สุดท้ายไปตามกาล
สุดท้ายไปตามกาล

สัตว์โลกพระสอนว่า
จะอยู่ฟ้าหรืออยู่ดิน
ถึงคราวจำต้องสิ้น
ไม่อาจอยู่คู่กัปกัลป์
ชีวิตพอเกิดมา
ก็มุ่งหน้าแปรเปลี่ยนผัน
สุดท้ายทุกสิ่งอัน
แตกสลายไปตามกาล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ ก.พ.๒๕๖๒

กาฝาก

กาฝาก
กาฝาก

กาฝากคือต้นไม้
ที่อาศัยต้นไม้อื่น
ตนเองยิ่งยั่งยืน
ต้นไม้อื่นยิ่งเฉาตาย
บางคนเหมือนกาฝาก
เป็นผู้มากด้วยอบาย
ครอบครัวล่มสลาย
เพราะพวกเขาเฝ้าเกาะกิน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ ก.พ.๒๕๖๒

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๙ น. งานไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น

ไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น 2562
ไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น 2562

ขอเชิญศิษยานุศิษย์พระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น) ทุกท่าน

เข้าร่วมพิธี ไหว้ครูบูรพาจารย์หลวงพ่อเปิ่น ณ วัดบางพระ

ในวันเสาร์ ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๓๙ น.

ประวัติไหว้ครูวัดบางพระ

คำพูดไม่ตรงกับใจ

คำพูดไม่ตรงกับใจ
คำพูดไม่ตรงกับใจ

คำพูดกับจิตใจ
ทั้งสองไม่ได้ตรงกัน
ท่านว่าคนอย่างนั้น
คือคนที่มีมายา
มายา มลทินใจ
ทำคนให้ด้อยคุณค่า
จากเคยน่าบูชา
เป็นไม่น่าไว้วางใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ ก.พ.๒๕๖๒