น้ำใจของคนดี

น้ำใจของคนดี
พร้อมยอมพลีทุกประการ
ชีวิต ทรัพย์ศฤงคาร
บรรณาการเพื่อความดี
ทำเพื่อเพื่อนมนุษย์
ดีที่สุดนักปราชญ์ชี้
ความดีอื่นจากนี้
มักทำไว้ให้ตนเอง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ เม.ย.๒๕๖๒

เสือ สิงห์ที่ยิ่งใหญ่

เสือ สิงห์ที่ยิ่งใหญ่
แต่เป็นภัยแก่มุษย์
สุดท้ายต้องสิ้นสุด
หรือหนีหน้าเข้าป่าไพร
ผู้ที่คนเกลียดชัง
อย่าคิดหวังจะอยู่ได้
ผู้ที่คนรักใคร่
จึงจีรังและยั่งยืน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ เม.ย.๒๕๖๒

การทำทุจริต

อธรรมจะออกผล
เป็นกุศลหามีไม่
ตำแยปลูกอย่างไร
ก็ไม่กลายเป็นสำลี
การทำทุจริต
แม้จะคิดว่าทำดี
ก็ยากอย่างเหลือที่
จะให้มีความร่มเย็น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ เม.ย.๒๕๖๒