ปรมัตถสัจจะ

ปรมัตถสัจจะ
ใครคิดจะนำมาใช้
สัทธาตั้งมั่นไว้
ในสัมมาทิฏฐิธรรม
ใช้แต่ปรมัตถ์
อาจจะพลัดพลาดถลำ
ประพฤติการบาปกรรม
ไร้มรรยาทขาดวินัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ พ.ค.๒๕๖๒

ต้องรู้หาเลือกที่อยู่

นกกาจะทำรัง
เขาก็ยังเลือกต้นไม้
สมบูรณ์ด้วยกิ่งใบ
ได้คุ้มถัยไร้ศัตรู
มนุษย์นักปราชญ์ว่า
ต้องรู้หาเลือกที่อยู่
มีคนช่วยอุ้มชู
จึงอยู่รอดและรุ่งเรือง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ พ.ค.๒๕๖๒

ทรัพย์และยศ

ทรัพย์และยศมีมาก
สักเพียงใด
ก็ได้กินได้ใช้ในโลกนี้
ครั้นเมื่อถึงคราวตาย
กลายเป็นผี
สิ่งเหล่านี้เอาไปไม่ได้เลย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ พ.ค.๒๕๖๒

อนิจจาชีวิตอนิจจัง

ยามเช้าทุกอย่างยัง
พร้อมพรัก
ทั้งคนรักคนชัง
ยังพบเห็น
ผ่านไปเพียงแต่แค่
ยามเย็น
บ้างกลายเป็นศพ
จบชีวา
เช้าวันนี้ยังดีมีชีวิต
ญาติและมิตรทั้งหลาย
ได้เห็นหน้า
เช้าวันพรุ่งกลับม้วย
มรณา
อนิจจาชีวิตอนิจจัง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ พ.ค.๒๕๖๒